Podróże i turystyka

Warmia - spokojniejsza sąsiadka Mazur

Wielu turystów odwiedzając piękne województwo warmińsko – mazurskie, jest przekonana, że wakacje spędzają na Mazurach. Tymczasem Warmia, z nieformalną stolicą w Olsztynie stanowi odrębny region. Ta odmienność ma podłoże historyczne. W odróżnieniu od ewangelickich Mazur, dominuje na Warmii katolicyzm. Polskość Warmii pomimo zaboru była

Wstecz | Dalej